Home

Maatregelen tegen het corona-virus

Beste leden,

Als sportvereniging conformeren wij ons vanzelfsprekend aan de richtlijnen die door het RIVM en de GGD opgesteld worden. De afgelopen dagen zijn er adviezen uitgebracht door het RIVM, de GGD, NOC*NSF en de Veiligheidsregio’s binnen Brabant met het verzoek om het sociale contact tot een minimum te beperke en sportactiviteiten af te lasten.

Hierin navolgend hebben wij als bestuur besloten ons aan deze adviezen te houden. Dat houdt in dat wij tot dinsdag 31 maart geen enkele verenigingsactiviteit door laten gaan. Dit komt overeen met het advies van Gemeente Uden, Reddingsbrigade Nederland, de Veiligheidsregio’s in Brabant en NOC*NSF. Na 31 maart wordt, uiteraard op basis van de adviezen van genoemde instanties, besloten of verdere maatregelen nodig zijn. Over alle geplande activiteiten tot en met 31 maart wordt nog een beslissing genomen of ze opnieuw worden ingepland of geheel komen te vervallen.

Alvast bedankt,
Reddings Brigade Uden

Reddings Brigade Uden

Welkom op de website van Reddings Brigade Uden! Op deze site vindt u alles van onze activiteiten tot onze sponsoren, kunt u contact met ons opnemen of ons laatste nieuws bekijken.

Wilt u altijd en overal op de hoogte blijven? Like ons ook op facebook!

Ons doel

Het doel van Reddings Brigade Uden is het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood. De Reddings Brigade Uden tracht dit te bereiken door:

– Het geven van gerichte opleidingen
– Het organiseren van demonstraties en wedstrijden
– De bewaking van het water bij obstacle runs, zwemwedstrijden en festivals
– Het bieden van hulp bij calamiteiten via de NRV, waarin wij op dit moment een rol als reserve-eenheid hebben

Onze geschiedenis

Reddings Brigade Uden is in oktober 1986 opgericht door Hans Kohl en George van der Heijden. Er werden toen al jaren bij de diverse Udense zwemverenigingen zwemmend redden activiteiten gedaan, maar nog niet door een speciaal daarop gerichte vereniging. Dat veranderde toen, op aansporing van de K.N.B.R.D. (tegenwoordig Reddingsbrigade Nederland), besloten werd om de krachten te bundelen. De verenigingen die het zwemmend redden op zich namen, Zeester Meerval en ZIOG, wisselden in een overleg de contacten en samenwerkingsmogelijkheden uit en Reddings Brigade Uden was een feit. In 1988 sloten wij ons officieel aan bij de K.N.B.R.D.

Tegenwoordig is Reddings Brigade Uden, of kortweg RBU, een begrip met een volwaardig aanzien. In augustus 2010 heeft Reddings Brigade Uden een zelfstandige juridische status verworven, vanaf 2012 zijn wij lid van RVR Brabant-Noord.