ALV 2015

Het is al weer een tijdje 2015 en dus ook tijd voor onze jaarlijkse ALV (Algemene Leden Vergadering) Dit  jaar  zullen er  tijdens  de ALV voornamelijk bestuur  gerelateerde  zaken  besproken  worden, zoals aftredende bestuursleden, nieuwe bestuursleden,  kascontrole  en  de invulling  van andere functies binnen de club. Ook  heeft  er een  wijziging plaatsgevonden  binnen de commissies, dit is geen zaak voor de ALV maar zij zullen zich in de volgende nieuwsbrief wel even voorstellen. De ALV is dit jaar op dinsdag 19 mei om 20.00 uur aan  de  Zadelmakersstraat  10  te Uden,  alle leden van RBU zijn hierbij welkom.