ALV 2019

Donderdag 25 april hebben we onze jaarlijkse ALV gehad. Met de opkomst van 13 leden was dit een gemiddelde opkomst. Ook waren er dit jaar veel afmeldingen, het is altijd prettig om te weten wie er wel en niet komen zodat we
daar rekening mee kunnen houden.

We hebben even stil gestaan bij het verlies van een van onze oprichters en zeer
gewaardeerd erelid George van der Heijden. Helaas hebben we afgelopen jaar afscheid van hem moeten nemen. George was nog altijd betrokken bij de club als 2e penningmeester, iets wat hij nog graag voor lange tijd door had
willen zetten. Gisteravond is Menno van Wely unaniem gekozen tot 2e penningmeester om de rol van George over te nemen. Samen met Hella (penningmeester) zullen zij toezien op het financieel gezond blijven en in goede banen laten verlopen van onze financiƫn.

We hebben alle jaarverslagen van de verschillende commissies doorgelopen, de kascontrole besproken en hiermee onze penningmeester en het bestuur gedechargeerd voor het boekjaar 2018. Binnen de RVR-commissie heeft een kleine verschuiving plaatsgevonden, Hans van Heeswijk doet een kleine stapje terug (blijft nog wel betrokken bij de commissie), Laura Smits zal als afgevaardigde vanuit deze commissie toetreden tot het bestuur. Voor mij was dit de laatste ALV als waarnemend voorzitter, gelukkig heb ik met alle vertrouwen het stokje over kunnen dragen en
is Nicky Smits unaniem tot onze nieuwe voorzitter verkozen.

Nu rest mij nog alle vrijwilligers nieuw in hun functie hier veel succes en vooral veel plezier in toe te wensen. Ik wil jullie danken voor het vertrouwen van de afgelopen jaren, ik heb dit altijd met veel plezier gedaan en zal zeker nog
betrokken blijven bij deze mooie club. Succes en veel plezier voor alle zwemmers en vrijwilligers.