2020 – Grote clubactie

Wij, als Reddings Brigade Uden, doen zoals ieder jaar mee aan de Grote Clubactie om geld in te
zamelen voor onze club. De Grote Clubactie is een actie waarbij sportverenigingen zich aan kunnen
melden om loten te verkopen. Deze loten kosten € 3,00 per stuk, waarvan € 2,40 voor ons is. Onder
de verkochte loten worden een aantal prijzen verloot zie:
https://clubactie.nl/lotenverkopers_win_acties.html

Wegens het coronavirus stimuleren wij dit jaar vooral de online verkoop van loten. Dit kan via onderstaande QR-code te delen/gebruiken of via onze verenigingspagina, zie: https://clubactie.nl/lot/reddings-brigade-uden/472188

Met het deel dat wij krijgen kunnen we zorgen dat de kwaliteit van de opleidingen gewaarborgd
blijft. Het gaat hierbij natuurlijk om de opleidingen binnen het Zwemmend redden, maar ook de
EHBO-basisopleiding en -herhalingslessen worden hiervan betaald. Naast opleidingen wordt dit geld
gebruikt om onze materialen te kunnen onderhouden. Denk hierbij aan onze redvesten,
droogpakken, reddingsmiddelen, EHBO-materialen, werkkleding, zwembad materiaal en natuurlijk
moeten ook onze reddingsboten inzetbaar blijven. Deze materialen zijn essentieel voor onze
inzetbaarheid! De boekjes met loten worden op het zwembad tijdens de trainingen uitgedeeld. We
hopen dat iedereen zich in wil zetten zodat wij ook in de toekomst zo breed inzetbaar kunnen blijven
als we nu zijn. Zelf een lot kopen kan natuurlijk ook, daarvoor zullen altijd boekjes op het zwembad
zijn. Daarnaast is er een mogelijkheid om loten online te kopen. Dat kan via de Reddings Brigade
Uden Actiepagina! Deze pagina mag natuurlijk gedeeld worden zodat je ook online kunt verkopen!
We zouden het waarderen als iedereen ongeveer 3 loten verkoopt (of zelf koopt). Daarmee help je
ons in het bestaan en maak je zelf kans op leuke prijzen! 19 september mag je starten met de
verkoop, vanaf die datum zullen ook de linken actief werken.

2019 – Serious Rescue

02
« 1 van 11 »

2019 – WHV-les ijsongevallen

WhatsApp Image 2019-12-14 at 08.49.30 (1)
« 1 van 6 »

Nieuwe vertrouwenspersonen

Vanaf heden zijn wij, Hans van Heeswijk en Marit Bueters, de nieuwe vertrouwenspersonen binnen onze club. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig en fijn voelt binnen de lessen en/of evenementen van Reddings Brigade Uden.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

– Wanneer je het gevoel hebt gepest of buitengesloten te worden,
– problemen met je trainer of een ander lid binnen onze vereniging,
– ongewenste intimiteiten,
– andere problemen die je zelf niet met de ander durft te bespreken.

Wij bieden als vertrouwenspersoon:

– een luisterend oor,
– een passende oplossing uiteraard in overleg met jou,
– indien gewenst bemiddeling tussen de betrokken partijen,
– een eventuele doorverwijzing naar hulpinstanties.

Wanneer kun je bij ons terecht? Je kunt een van ons aanspreken tijdens de trainingsuren. Zo is Hans vaak aanwezig op vrijdagavond en Marit op zondagochtend. Je kunt ons ook mailen. Stuur je mail met jouw contactgegevens naar vertrouwenspersoon@reddingsbrigadeuden.nl. Een van ons neemt dan zo snel mogelijk contact met jou op. Bespreek je bepaalde onderwerpen liever met één van ons, dan mag je dit aangeven in jouw mail.

Mocht je ons nodig hebben, neem dan gerust contact met ons op. Alles wat je aan ons verteld is in vertrouwen en zonder toestemming van jou zal hiervan niets met anderen gedeeld worden.

Teambuilding sinterklaas 2019

Zondag 24 december was onze jaarlijkse sinterklaastraining. Voorgaande jaren was deze vooral gericht op onze jongste leden met leuke spellen, dit jaar was de insteek anders en hebben we het gericht op ieder lid door teambuildingsspellen te doen.

Tijdens de training van 8.30 tot 9.30 waren er zo’n 30 leden aanwezig, waarmee verschillende spellen gedaan zijn. Er is gestart met een estafette waarbij tegelijkertijd een puzzel gemaakt moest worden. Aan de ene kant lag een lege kaart met daar een grid op, van links naar rechts stonden letters en van boven naar beneden cijfers. Daar kon je ook een puzzelstukje pakken, wat je moest onthouden om aan de andere kant te kijken op welke grid het thuishoorde. Daarna werden verschillende banen gezwommen, daarbij moest met het hele team een ring boven water gehouden worden en later een flexibeam onder water. Iedereen moest het voorwerp vasthouden. Er werd afgesloten met een aantal ongevallen naspelen, waarbij de teams deze zo goed mogelijk op moesten lossen.

De nieuwe insteek is goed bevallen, er waren meer leden dan voorgaande jaren en de spellen waren op ieder niveau uitdagend. Bedankt voor iedereen die heeft geholpen, en het enthousiasme van de deelnemers!

Sjors Sportief 2019

Op 4 vrijdagen tussen 25 oktober en 15 november waren er bij Reddings Brigade Uden speciale Sjors Sportief lessen gaande. Dit houdt in dat kinderen van basisscholen binnen Uden en omgeving een paar lessen/trainingen mogen gaan volgen bij sporten die ze misschien leuk lijken om een keer te proberen of  om te gaan doen. Zo kregen wij 24 aanmeldingen om bij onze club een of twee Sjors Sportief lessen te komen volgen.

In twee groepen kwamen de deelnemers met vol enthousiasme meezwemmen tijdens de lessen, welke verzorgd werden door Nicky, Myrthe, Paul, Timo en Laura.

De deelnemers maakten tijdens de lessen kennis met de verschillende onderdelen die normaal  gesproken ook tijdens de trainingen  geoefend worden, zoals klos gooien, droge redding met een flexibeam, drijven met reddingsvesten en bodem afzoeken. Alle deelnemers vonden de lessen leuk en leerzaam en wij als organisatie hopen dan ook van harte dat we hierdoor weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen binnen onze club.

Oefening Nationale Reddingsvloot 2019

Op zaterdag 9 november zijn we afgereisd naar Dordrecht om daar deel te nemen aan de oefening voor de Nationale Reddingsvloot. Tijdens deze oefening wordt er samengewerkt tussen meerdere veiligheidsregio’s, zowel met de reddingsbrigade als de brandweer. Nadat de boten te water waren gelaten en de eerste briefing was geweest, zijn de Leider Reddingsgroepen aangesteld. Als Uden-Veghel namen wij in het derde scenario de taak van Leider Reddingsgroep op ons.

Het scenario dat gedurende de gehele oefening speelde was als volgt:

Als gevolg van een zuidwesterstorm hebben de deltawerken het begeven op een aantal plaatsen waardoor lager gelegen gebieden onder water komen te staan. Een deel van de bevolking is al geëvacueerd, maar een deel is achter gebleven waar verschillende incidenten hebben plaatsgevonden.

Tijdens het eerste scenario kwamen we aan op een eiland waarvan we de mensen moesten evacueren. Als reddingsgroep hebben we EHBO verleend aan de mensen en iedereen vervoersklaar gemaakt zodat ze geëvacueerd konden worden. In het tweede scenario was er blusboot van de brandweer stil komen te liggen. Met de eenheden van onze reddingsgroep hebben we de boot naar de kade bij de brand gesleept. In het laatste scenario was er een bootje met mensen stil komen te liggen op het water met motorpech. Door de lange tijd op de boot, vertoonde ze onderkoelingsverschijnselen. Tijdens het slepen, vond een tweede ongeval plaats waarbij een volwassen man en kind gereanimeerd moesten worden. Nadat wij de eerste hulp hadden verleend, hebben we alle slachtoffers overgedragen aan het medische ondersteuningsteam en was onze taak afgerond. Het was een leerzame dag!

Interne oefening Q4 2019

Op zondag 27 oktober hebben we de laatste interne oefening van dit jaar gehouden. Vanaf de zomervakantie hebben we ook de leden met lifesaver 2 uitgenodigd en het NRV-opleidingsteam uitgebreid. Tijdens deze oefening zijn we teruggegaan naar de basis van het vaar- en vervoerklaar maken van onze varende eenheden. Daarnaast hebben we geoefend met het schiemanswerk. Als laatst hebben we gewerkt aan de communicatie. In verschillende teams moest er aan een ander team een route worden uitgelegd, welke de teams bij elkaar bracht. Doordat er vier teams op hetzelfde kanaal van de portofoon zaten, moest er goed gebruik worden gemaakt van de communicatieprotocollen.

Het was een leerzame ochtend voor de aanwezigen en hopelijk tot de volgende keer!

Waterhulpverlening in het zwembad

Op vrijdag 18 oktober is de eerste waterhulpverleningsles in het zwembad van dit seizoen gehouden. Tijdens deze les hebben we het gehad over kramp, de gevaren van onderkoeling en hebben we een stukje conditie en samenwerking gedaan. De les werd enthousiast ontvangen door de aanwezige zwemmers!

Op vrijdag 13 december is de tweede waterhulpverleningsles. We hopen tijdens deze les nog meer zwemmers te mogen ontvangen. Het eerste uur (van 19.00 – 20.00) is voor de Junior Redders en Zwemmend Redders, zowel van de vrijdaggroep als zondaggroep. In het tweede uur (van 20.00 – 21.00) kunnen alle Lifesavers van zondag aansluiten en zwemmen de leden van de wedstrijdbaan.