Avondmarathon Oss 2016

Sinds lange tijd heeft Reddings Brigade Uden weer deelgenomen aan een avondmarathon. Tijdens de avondmarathon wisselen de deelnemers elkaar af met steeds 10 minuten zwemmen. Daarnaast zijn er drie estafettes die met het hele team gezwommen worden. De eerste estafette was een jerrycan verplaatsen onder water. De deelnemers moesten elke keer 50 meter zwemmen en in die 50 meter de jerrycan zo ver mogelijk verplaatsen. De tweede estafette was zwemmen met een tuigje waaraan twee 1.5 liter was vastgemaakt. Ook bij deze estafette zwom de deelnemer per keer 50 meter. De laatste estafette was zwemmen met een (leeg)  bierkratje. Het bierkratje moest 50 meter meegenomen worden en dan doorgegeven worden aan de volgende zwemmer. De avondmarathon wordt afgesloten met een halfuur sprinten met het hele team. In dit halfuur wordt per zwemmer telkens 50 meter gezwommen en dan start de volgende zwemmer. Het doel bij de avondmarathon is natuurlijk een zo’n groot mogelijke afstand afleggen, Reddings Brigade Uden heeft in zes uur 19.125 meter gezwommen en eindigde daarmee op een nette 8e plaats.