Bondspenning Hans Kohl

Hans Kohl heeft de bondspenning van de KNBRD, de Koninklijke Bond voor het Redden van Drenkelingen mogen ontvangen. De uitreiking vond plaats in Leeuwarden na afloop van Serious Rescue.

In 1988 richtte Hans Kohl in Uden de reddingsbrigade op. Tot begin dit jaar was hij daarvan secretaris. Binnen de KNBRD bekleedde hij verschillende functies waaronder die van coördinator bij examens. Tot op de dag van vandaag is Kohl binnen de KNBRD opleider en praktijkbegeleider voor instructeurs en opleiders zwemmend redden.

Ook binnen de Udense reddingsbrigade is hij nog altijd actief. Zo zette hij vanaf 2010 de sponsoractie mee op ten behoeve van ‘het glazen huis’. Ook voer hij steeds zelf mee met de boot. Dit jaar ging die tocht van Lemmer naar Leeuwarden. Hans Kohl was en is in Uden trainer en coach van de reddingsbrigade. De reddingsbrigade is in de zomer altijd op recreatiepark Hemelrijk te vinden.