Gezondheidsverklaringen

De vakantie is alweer een tijdje voorbij. Dus: tijd voor het inleveren van de gezondheidsverklaringen. Het is van belang om inzicht te hebben in de beperkingen van onze brigadeleden voornamelijk om te voorkomen dat er vervelende of gevaarlijke situaties ontstaan tijdens verenigingsactiviteiten of examens. Door Reddingsbrigade Nederland is daarom voorgeschreven dat van ieder lid van een brigade een recent ingevulde “gezondheidsverklaring” aanwezig is. De gezondheidsverklaring is vereist voor deelname aan alle activiteiten welke door of namens een bij Reddingsbrigade Nederland aangesloten reddingsbrigade wordt georganiseerd en is maximaal één jaar geldig.

Zonder geldige gezondheidsverklaring mag conform deze regeling dus niet deelgenomen worden aan verenigingsactiviteiten en zeker niet aan activiteiten welke niet door onze eigen brigade worden georganiseerd, zoals marathons en (kader) opleidingen.

Er zijn twee versies van de gezondheidsverklaring:

– een oranje voor leden jonger dan 18 jaar welke ingevuld en ondertekend dient te worden door een ouder of verzorger van dit jeugdige lid.

– een groene voor leden ouder dan 18 jaar.

Op de gezondheidsverklaring staan een aantal aandoeningen genoemd welke indien van toepassing aangekruist moeten worden. Als er aanvullende en van belang zijnde informatie beschikbaar is kan deze op de achterzijde geschreven worden.

Let op! Inleveren uiterlijk 18 oktober 2015.

Inleveren kan bij de instructeurs of bij de leden van de Commissie Opleidingen. Dit zijn: Marit van Dijk, Ineke Lunenburg, Eckart de Bie, Inge Klaver en Clemen Beek.

Ook is het mogelijk om de ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring te scannen en per email te sturen naar:

opleidingen@reddingsbrigadeuden.nl

Wanneer je geen gezondheidsverklaring hebt ingeleverd kan je de toegang tot de zwemlessen worden geweigerd. Dit tot er een ondertekende gezondheidsverklaring is ingeleverd. Moge duidelijk zijn dat de dan gemiste lessen als niet aanwezig worden geteld. Om op te kunnen moet wel tenminste 80% van de lessen zijn gevolgd.