Oefening Nationale Reddingsvloot 2019

Op zaterdag 9 november zijn we afgereisd naar Dordrecht om daar deel te nemen aan de oefening voor de Nationale Reddingsvloot. Tijdens deze oefening wordt er samengewerkt tussen meerdere veiligheidsregio’s, zowel met de reddingsbrigade als de brandweer. Nadat de boten te water waren gelaten en de eerste briefing was geweest, zijn de Leider Reddingsgroepen aangesteld. Als Uden-Veghel namen wij in het derde scenario de taak van Leider Reddingsgroep op ons.

Het scenario dat gedurende de gehele oefening speelde was als volgt:

Als gevolg van een zuidwesterstorm hebben de deltawerken het begeven op een aantal plaatsen waardoor lager gelegen gebieden onder water komen te staan. Een deel van de bevolking is al geëvacueerd, maar een deel is achter gebleven waar verschillende incidenten hebben plaatsgevonden.

Tijdens het eerste scenario kwamen we aan op een eiland waarvan we de mensen moesten evacueren. Als reddingsgroep hebben we EHBO verleend aan de mensen en iedereen vervoersklaar gemaakt zodat ze geëvacueerd konden worden. In het tweede scenario was er blusboot van de brandweer stil komen te liggen. Met de eenheden van onze reddingsgroep hebben we de boot naar de kade bij de brand gesleept. In het laatste scenario was er een bootje met mensen stil komen te liggen op het water met motorpech. Door de lange tijd op de boot, vertoonde ze onderkoelingsverschijnselen. Tijdens het slepen, vond een tweede ongeval plaats waarbij een volwassen man en kind gereanimeerd moesten worden. Nadat wij de eerste hulp hadden verleend, hebben we alle slachtoffers overgedragen aan het medische ondersteuningsteam en was onze taak afgerond. Het was een leerzame dag!