Opleidingen

Een van de manieren waarop Reddings Brigade Uden haar doel, het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood, probeert te bereiken, is via het geven van gerichte opleidingen. Er zijn ontzettend veel verschillende mogelijkheden binnen Reddings Brigade Uden, binnen Reddingsbrigade Nederland en buiten de brigades. Hier kunt u informatie vinden over de recreatieve diploma’s, beroepsopleidingen en overige opleidingen. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u mailen naar opleidingen@reddingsbrigadeuden.nl of ons contactformulier invullen. Heb jij interesse in een van onze opleidingen? Dan mag je gratis drie proeflessen volgen! Als je dat wil, kun je dat hier laten weten. Onze opleidingscommissie zal dan contact met je opnemen en je uitnodigen voor een van onze trainingen! Voor het afmelden van trainingen hebben we een afmeldformulier.

RECREATIEVE OPLEIDINGEN

Reddings Brigade Uden biedt de mogelijkheid om de bondsdiploma’s lokaal te behalen. Deze bondsdiploma’s vallen onder de recreatieve lijn van Reddingsbrigade Nederland, maar zijn daardoor niet minder waard! Het behalen van een diploma bewijst dat je in staat bent jezelf en anderen te redden. Afhankelijk van het diploma, bewijs je ook in staat te zijn leiding te nemen tijdens een kleinschalig ongeval. Op alle diploma’s in deze lijn zijn kledingeisen van toepassing. Alle onderstaande diploma’s, binnen de recreatieve lijn, worden binnen Reddings Brigade Uden gedurende de reguliere trainingstijden aangeboden.

Junior Redder
Junior Redder bevat de eerste vier diploma’s die de bond aanbiedt. Deze diploma’s zijn met name gericht op zelfredzaamheid. Tijdens het trainen voor deze diploma’s leer je dan ook hoe je kan overleven in het water als je veel kleding aan hebt, hoe je warm kan blijven in koud water en train je de conditie. Deze categorie bevat:

Zwemmend Redder
Zwemmend Redder volgt de Junior Redder diploma’s op. Bij deze diploma’s ligt de nadruk op het redden van anderen. Naast het onderhouden van de kennis en kunde die je na het behalen van Junior Redder diploma’s bezit, wordt bij de Zwemmend Redder diploma’s geleerd hoe je andere mensen van de verdrinkingsdood kan redden. Zo leer je hoe je gebruik maakt van hulp- en reddingsmiddelen, hoe je mensen vervoert en hoe je jezelf uit de greep van een slachtoffer kan bevrijden. De Zwemmend Redder categorie bevat:

Lifesaver
Na de Zwemmend Redden diploma’s, gaat de recreatieve lijn verder in de Lifesaver-diploma’s. Deze diploma’s zijn al min of meer beroepsgericht, je leert hier namelijk hoe je een kleinschalig ongeval in kan schatten en je handelen daar op aan te passen. Vanaf Lifesaver 2 is het bezitten van een EHBO-diploma dan ook verplicht in de vorm van een diploma-eis. Naast het in bezit hebben van een geldig EHBO-diploma, moet voor het examen een theoretische toets met succes afgelegd worden. Met het in bezit hebben van een Lifesaver diploma, bewijs je inzicht te hebben in hoe je een ongeval het beste op kan lossen, inclusief de nazorg en het maken van een degelijke alarmering bij de alarmcentrale. Deze laatste recreatieve categorie bestaat uit:

BEROEPSOPLEIDINGEN EN SPECIALISATIES

Naast de recreatieve lijn, biedt Reddingsbrigade Nederland een beroepsopleiding aan. Deze opleiding is erg breed en kent dan ook veel specialisaties. Hier vindt u een overzicht van de beroepsopleidingen en specialisaties die door Reddingsbrigade Nederland aangeboden worden. Reddings Brigade Uden kan enkele van deze opleidingen geven, maar door de grootschaligheid is het voor ons niet mogelijk iedere opleiding aan te bieden. Mocht er toch interesse zijn voor een opleiding die wij niet zelf kunnen geven, kijken we naar de mogelijkheden om aan te sluiten bij collega-brigades of wanneer deze opleiding nationaal georganiseerd wordt. Hiervoor kun je contact opnemen met onze opleidingscommissie.

Junior Lifeguard
Junior Lifeguard is een voorbereidende beroepsopleiding. Deze opleiding bereidt je voor op Lifeguard en eventuele specialisaties. Als Junior Lifeguard ben je in staat om zelfstandig een klein ongeval op te lossen. Daarnaast kun je samenwerken met collega’s en heb je bewezen een volwaardig contactpersoon voor de reddingsbrigade te zijn. Mensen met vragen, opmerkingen en klachten kunnen bij jou terecht en jij kunt hen beleefd en eerlijk te woord staan. De Junior Lifeguard-opleiding kent 3 takken:

  • Junior Lifeguard Pool
  • Junior Lifeguard Open Water
  • Junior Lifeguard Beach

De kern van iedere tak is vanzelfsprekend hetzelfde, maar iedere tak kent echter wel andere eisen en aandachtspunten.

Lifeguard
Na het afronden van de opleiding tot Lifeguard ben je in staat om leiding te nemen bij een hulpverlening. Je kan dan twee tot drie (Junior) Lifeguards aansturen. Je bent ook in staat om een hulpverlening volgens de richtlijnen te registreren en te evalueren. Daarnaast voldoe je vanzelfsprekend aan de eisen van Junior Lifeguard; zo bezit je de kennis om een slachtoffer te helpen, mensen te woord te staan en te communiceren met collega’s en andere hulpverleningsinstanties. De Lifeguard-opleiding kent, net als de Junior Lifeguard-opleiding, 3 takken:

  • Lifeguard Pool
  • Lifeguard Open Water
  • Lifeguard Beach

De kern van iedere tak is vanzelfsprekend hetzelfde, maar iedere tak kent echter wel andere eisen en aandachtspunten.

Lifeguard Schipper
Na het behalen van Lifeguard, is het mogelijk om de specialisatie Lifeguard Schipper te halen. Lifeguard Schipper leert, naast de kennis die bij Lifeguard van belang is, logischerwijs meer over het besturen van een reddingsboot en het aansturen van de bemanning. Zo dient een Lifeguard Schipper kennis te hebben van de standaarduitrusting van een boot, te voldoen aan de wettelijke eisen gesteld aan een schipper van de te besturen boot, in staat te zijn om te communiceren met de bemanning en inzicht te hebben in de meest geschikte manier van hulpverlening vanaf een reddingsboot.

Lifeguard Chauffeur
Na het behalen van Lifeguard, is het ook mogelijk om een specialisatie tot Lifeguard Chauffeur te volgen. Met deze specialisatie heb je toestemming om in een hulpverleningsvoertuig van de reddingsbrigade te rijden. Daarnaast is het mogelijk om de specialisatie O&G toe te voegen aan Lifeguard Chauffeur, waarna je ook met blauwe zwaailampen en geluidsignalen mag rijden over de openbare weg.

Senior Lifeguard
De hoogst haalbare functie binnen de waterhulpverleningslijn, is Senior Lifeguard. Als Senior Lifeguard ben je in staat om grootschalige hulpverleningen te leiden en meerdere patrouilles met Lifeguards en Junior Lifeguards aan te sturen. Als Senior Lifeguard is er ook de mogelijkheid om te je te specialiseren als Senior Lifeguard Schipper. Met deze specialisatie toon je aan in staat te zijn een vloot van reddingsboten te leiden.

OVERIGE OPLEIDINGEN

Naast opleidingen die in een diplomalijn te categoriseren zijn, bestaan er natuurlijk meer opleidingen die Reddings Brigade Uden aanbiedt, die Reddingsbrigade Nederland aanbiedt of die instanties die niet direct onder Reddingsbrigade Nederland vallen aanbieden.

Instructeur
Om de vrijwilligers van de toekomst op te kunnen leiden, zijn er natuurlijk instructeurs nodig. Reddings Brigade Uden werkt met een aantal assistent-instructeurs die onder supervisie van een gecertificeerd instructeur dit realiseren. Binnen de reddingsbrigade bieden wij de opleiding tot instructeur ook aan. Na het behalen van deze opleiding ben je dus in staat om als superviser boven assistent-instructeurs te staan en een gedegen opleiding voor de zwemmers te voorzien. Als instructeur kun je ook uitgroeien tot een praktijkbegeleider, deze mag de opleiding tot instructeur geven. Deze opleiding kan afhankelijk van je ervaring en diploma’s in overleg aangeboden worden. Als je hier interesse in hebt, kun je contact opnemen met onze opleidingscommissie.

EHBO
EHBO is een cruciaal onderdeel van onze doelen en daarom ook verplicht in de recreatieve lijn vanaf Lifesaver 2 en bij iedere opleiding uit de waterhulpverleningslijn. Zonder EHBO kunnen wij onze taken als hulpverleners niet uitvoeren. Om deze reden bieden wij onze eigen EHBO-cursus en daarbij behorende herhalings- en verdiepingslessen aan. De EHBO-basiscursus is geen jaarlijks terugkerende cursus maar afhankelijk van het aantal leden dat zich hiervoor aanmeldt. Hierbij aansluiten wordt ook in overleg mogelijk gemaakt, daarvoor kun je ook contact opnemen met onze opleidingscommissie.

OvD-Red
Sinds kort is de opleiding tot OvD-Red binnen Reddingsbrigade Nederland te volgen. Een OvD-Red – Officier van Dienst van de Reddingsbrigade – wordt ingezet bij een multidisciplinaire inzet. Tijdens een scenario waar bijvoorbeeld samengewerkt moet worden met politie, brandweer en ambulance is de OvD-Red het aanspreekpunt voor de andere hulpverleningsinstanties. De OvD-Red zal dan ook samen met de OvD’s van andere hulpverleningsinstanties een aanpak bespreken en waarborgen dat de reddingsbrigade doet wat van hen verwacht wordt. Deze opleiding wordt nationaal aangeboden en daarvoor zijn hoge instapeisen van toepassing.

Externe opleidingen
Naast de opleidingen die Reddingsbrigade Nederland aanbiedt, zijn er ook opleidingen die wel degelijk van belang zijn voor het werk als vrijwilliger bij de reddingsbrigade. Deze opleidingen worden niet binnen Reddings Brigade Uden behandeld en mogen op eigen initiatief gestart worden.

  • Klein Vaarbewijs 1 en 2: Klein Vaarbewijs 1 en 2 zijn verplicht voor wettelijk verplicht voor het besturen van een aantal categorieën schepen op open water. Informatie over deze vaarbewijzen is te verkrijgen bij het CBR, waar ook het plannen van een examen mogelijk is.
  • Marifonie: het Basiscertificaat Marifonie is verplicht wanneer een schip een marifooninstallatie bevat. Marifonie is een vorm van communicatie die op het water toegepast wordt wanneer communicatie tussen schepen en communicatie tussen een schip en iets of iemand op het land gewenst is. Meer informatie over het Basiscertificaat Marifonie is te vinden bij Agentschap Telecom.