VOG verklaringen

Voor al onze kaderleden, dat wil zeggen: instructeurs, assistent instructeurs en alle vrijwilligers op Hemelrijk, zijn wij bezig om VOG verklaringen aan te vragen.

Een VOG verklaring is een Verklaring Omtrent Gedrag, deze worden alleen afgegeven wanneer iemand zich in het verleden netjes (volgens de wet) gedragen heeft. Om te voorkomend dat zomaar iedereen ‘les’ geeft aan onze (jeugd) leden willen wij deze verklaring aanvragen, hiermee volgen wij de trend van ZIOG en het NOC*NSF in het kader van de code gedragsregels.

Om ons als club de confirmeren met deze gedragsregels dient elk kader lid een VOG verklaring te overleggen (wanneer iemand dit niet kan mag deze ook geen les geven, of anderszins inzetten bij het leiden van een groep (jeugd) leden.

Tevens is op de site te vinden wie onze vertrouwenspersonen zijn (Kim Riepe en Guus Leijten) en hoe zij te bereiken zijn.

Als club zijnde hebben wij de mogelijkheid om deze VOG verklaring gratis aan te vragen voor elk kaderlid (met toestemming van dit lid).