WHV-les zondag 23 juni 2019

Op zondagochtend 23 juni hebben we de laatste waterhulpverleningsles van het seizoen gehouden. Deze les werd gehouden in het buitenwater. Voor de eerste opdracht werd de groep opgedeeld in twee- of drietallen. Ieder twee- of drietal kreeg een portofoon en een kaart van de plas. Op die kaart was hun locatie aangegeven. Door middel van communicatie door de portofoon, moesten de groepen elkaars locatie achterhalen en intekenen op de kaart. Nadat alle groepen dit succesvol hadden gedaan, was het tijd voor de volgende opdracht; klosgooien en gooien met een werpzak. Hierbij was het de bedoeling dat er rekening gehouden werd met verschillende weersomstandigheden; nu was het lekker zonnig en stond er maar een zacht windje, maar iedereen heeft wel geleerd dat de weersomstandigheden in buitenwater meespelen met de redding. Verder hebben we elkaar uit het water gehaald met ondersteunend vervoeren en de rautek, hebben we de HELP-houding en huddle-houding geoefend en is de bodem afgezocht. De les werd afgesloten met een run-swim-run. Ik vond het een geslaagde ochtend!