Wie zijn wij?

De reddingsbrigade dankt haar bestaan aan de inzet van vele vrijwilligers, hetzelfde geldt voor Reddings Brigade Uden. Hier stellen wij de vele vrijwilligers voor die onze club in leven houden. Naast de vrijwilligers die plaats hebben genomen in een commissie, zijn er ook nog veel (assistent-)instructeurs die wekelijks klaarstaan op het zwembad om onze leden van een goede opleiding te voorzien. Wilt u contact met ons opnemen? Dan kan dat via ons contactformulier. Wij kunnen altijd hulp gebruiken!

Het bestuur

Voorzitter: Nicky Smits
Penningmeester: Hella Saat
Secretaris: vacant
Afgevaardigde opleidingscommissie: Inge van Heeswijk
Afgevaardigde evenementencommissie: Nicky Smits
Afgevaardigde RVR-commissie: Laura Smits
Afgevaardigde materialencommissie: Marcel Timmers
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.

Opleidingscommissie

Coördinator: Inge van Heeswijk
Lid: Ineke Lunenburg
Lid: Clemen Beek

Evenementencommissie

Coördinator: Nicky Smits
Lid: Luuk van der Loop
Lid: Patricia van de Burgt
Lid: Esther Ooms

RVR-commissie

Coördinator: Laura Smits
Lid: Robin Linssen
Lid: Paul van Vugt

Materialencommissie

Coördinator: Marcel Timmers

PR-commissie

Coördinator: Michael Vervoort
Lid: Myrthe van der Heijden
Lid: Luuk van der Loop
Lid: Patricia van de Burgt
Sitebeheerder: Mark Wilbrink

Ledenadministratie

Coördinator: Clemen Beek